முயற்சி Archives | Tamil Thoughts

முயற்சி

  • Jeff Bezos Quotes

    Jeff Bezos Quotes

    முயற்சி Jeff Bezos Quotes in Tamil : நான் தோற்றுப் போனால் அது குறித்து நான் வருந்த மாட்டேன் என்பது எனக்குத் தொியும். ஆனால் நான் எதையேனும் முயற்சிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது குறித்து...