மக்கள் Archives | Tamil Thoughts

மக்கள்

  • Kavithai for people

    kavithai for people

    மக்கள் kavithai for people: எல்லாச்சாமியும் காப்பத்தல! – எங்கக் கருப்புச்சாமியும் காப்பத்தல! – எப்படி வாழறதுனு வழியும் தொியல! நிச்சயமா சொல்லுறோம்ய்யா! அடுத்த வருஷம் ஊருக்கே சோறு போடுவோம்! இந்த வருஷம் எங்க...