சிந்தியுங்கள் Archives | Tamil Thoughts

சிந்தியுங்கள்

  • Positive Thinking

    Positive Thinking

    சிந்தியுங்கள் Positive Thinking in Tamil : எந்த விதமான பயமும் இன்றி நீங்கள் உங்கள் சிந்தனையை உங்கள் குறிக்கோளுடன் இசைவுபடுத்திக் கொள்ளும்போது, அது படைப்பாற்றலாக மாறுகிறது. இதை அறிந்தவர்கள், தடுமாற்றமான எண்ணங்கள் மற்றும்...