கருப்பு காந்தி காமராஜர். Archives | Tamil Thoughts

கருப்பு காந்தி காமராஜர்.

  • About Kamarajar

    About Kamarajar – மாமனிதன்

    மாமனிதன் About Kamarajar :  2 முறை இந்திய பிரதமர்களை உருவாக்கியவர் 4 முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 5 ஆண்டுகள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர். 5 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் 9 ஆண்டுகள்...