Hot | Tamil Thoughts
 • திருமணத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு

  திருமணத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு, ஒரு ஆணைப் பொறுத்தவரையில் தன்னால் அடக்கி ஆளப்பட ஒரு பொருள் கிடைக்கப்போகிறது என்பதாகவும், ஒரு பெண்ணைப் பொறுத்தவரையில் தன்னை அடக்கி ஆள ஒரு தலைவன் கிடைக்கப்போகிறான் என்பதாகவும் சமூகம் உருவாக்கி...

 • அன்௖

  அன்௖அௌ ஒன்௥ தான் ெகா௄ப்பொ௩ம்ழைடப்பொ௩ம் ாகம் த௠ம்ஆைள மயக்ஶம் .. மயக்க ைவக்ஶம்அ௣ய ..அற்௖த .. அள௳ட ௚ூயாத ..௳ைல இல்லா…௳ைல மொப்௔ல்லா ….௳஼த்ொரம் …ெகா௄க்க ெகா௄க்க ாகம் த௠ம்ழைடக்க ழைடக்க மனம் மழழ்௳க்ஶம்...

 • Memories

  நினைவுகள்

  சிறு துளிகள் நம்மை  நிகழ்காலத்தை விட்டு இறந்தகாலத்தில்  பயணித்திடச்செய்யும் – ஆம் காலம் இறந்தாலும் இறக்காத நினைவுகள்! பாதைகளும் பருவங்களும் மாறின! வாழ்க்கையும் சூழலும் மாறின! பழக்கமும் பண்பாடும் மாறின! பதட்டங்களும் பரபரப்பும் கூடின!...

 • ஆல்போல்

  “ஆலப்போல் வேலப்போல், ஆலம்விழுதுபோல் மாமன் நெஞ்சில் நானிருப்பேனே” என்று மீனா பாடிக் கொண்டிருந்தாள், இசையருவியில். என்னவோ தெரியவில்லை, இந்தப்பாடலை கேட்டாலோ பார்த்தாலோ   அதைவிட்டு மனசு அகல மறுத்து அப்படியே ஆணி அடித்தது போல் நின்றுவிடும்....

 • Do you think that I will fall down?

  அடிமை என்று நினைத்தாயோ  அதனால் உன் ஆணாதிக்கம் நிறைந்த பெண்மையை சிதைத்தாயோ  நினைத்திருக்கிறாய் உன் குருதிக் கூட நுழையாத நரபனூக்களில் எங்கேயோ   ஓங்கினாய் குற்றம் அறியாத சிறுப் -பூ மீது  ஒளித்திருந்தாய் அந்த மலர்...

 • Cleaning workers

  தூய்மை தொழிலாளர்களின் தியாகம்

  வல்லூறு உருகொண்டு ஏளனங்களின் சிலுவையேற்று தொன்றுதொட்டு கடிதம் ஈன்ற காலணிகளையிப்ப அனு தினமும் தனை அர்பித்தும் துர்நாற்றத்தில் உழன்றும் சுற்றத்தின் அவலம் நீக்கியும் புறக்கப்பட்ட நின் சமுதாயம் உன் சேவைக்காக இரவில் ஏந்துகிறோம் இனங்காணப்பட்டது...

 • மரபியலும் மருந்துகளும்

  மரபணு சோதனைகள் இரத்த சொந்தங்களை கண்டறிய பயன்படுகிறது என்பதே நம்மில் பலரும் அறிந்து கொண்டிருக்கிற தகவல். ஆனால், அவை தவிர இவ்வகையான சோதனைகள் மருத்துவ துறையில் பல வழிகளில் பயன்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக, ஒருத்தர் பாரம்பரிய...

 • Covid-19

  Covid-19 and its story

  பூமித்தாய்தேடுகிறாள்… அலைகளின்அழகேகரையில்விளையாடும் பாதங்களைத்தட்டிச்செல்வதுதான்! அடர்ந்தமரக்கிளைகளின்களிப்பே அதன்நிழலில்நின்றுஉலாவும்மனிதனின்காட்சிதான்! சிறுவர்களின்சீண்டுதலில்தோழமைகொண்ட சிறுசெடிகள்தேடுகின்றதுதன்னைத்தட்டும்பந்துகளை… தேவதைஊர்வலம்போல்தன்சிறப்பில்அழகாய்பூத்துநிற்கும் மரங்கள்தேடுகிறதுதன்தினசரிரசிகரைகாணோமேஎன்று! பூங்காக்களும்பழகிப்போனதுசெல்ஃபிக்கு! நெடுஞ்சாலைபயணம், தட்டிச்செல்லும்இளங்காற்று தனிமையாய்உலாவருகிறது! ஆற்றங்கரைகளும்நொடிந்தபோனது – ஆம் நீர்கொண்டகாலம்மகளிரின்கூட்டம் – வலையோசையோடு ஆடைகள்துவைக்கின்றஓசை! தண்ணீரோடு,  தனக்குத்தெரிந்தஅத்தனைசாகசத்தையும் செய்துகாட்டும்இளைஞர்கூட்டம்! வறண்டகாலத்திலும்மறக்காமல்தஞ்சம்கொள்ளும் மனிதன்ஆடுமாடுகளோடு!  ...

 • Corona Outbreak

  இக்கணத்தில்ஆசையெல்லாம்… மனதில்உறுதிவேண்டும்! உடல்வலிமைபெறவேண்டும்! மானிடம்ஜெய்திடவேண்டும்! எத்தனைமுறைஆசைகொண்டோம்… அனுமதியோடுஅலுவலகவிடுப்பு.. குடும்பத்தோடுநீண்டநாட்கள்.. நெரிசல்இல்லாபாதை… தேர்வின்றிஅடுத்தவகுப்பு… நீண்டநாள்பள்ளிவிடுப்பு… வீட்டிலிருந்துஅலுவலகவேலை… அம்மாசமைத்தஆரோக்கியஉணவு… அத்தனையும்கைசேர்ந்தபோதும் இக்கணத்தின்ஆசைவிரக்தியாய் – ஆம் ஆரோக்கியம்மட்டும்போதும் ஒவ்வொருவினாடியையும்கடந்துசெல்ல. பலகோடிமுறைகுரல்உயர்த்தியும்கட்டுக்குள் கொண்டுவரஇயலாதஆதிக்கம்கொண்ட பதவி, பணபலம், ஜாதிமதம்அத்தனையும் சுக்குநூறாய்ஒடுங்கிநின்றது கண்களுக்குதெரியாதஅணுக்களுக்குமுன்பு!...

 • Together we can win

  Tamil Poem for COVID 19

  Krishna Priya’s valuable lines for the present situation of COVID 19 effects in the country and how much that affects human daily life. இக்கணத்தில் ஆசையெல்லாம்…...