Hard Work Quotes (கடின உழைப்பு) | Tamil Thoughts

Hard Work Quotes


கடின உழைப்பு

Hard Work Quotes in Tamil:

மாபெரும் மனிதர்கள் ஒழுங்கு கொண்டவர்களாகவும் கடின உழைப்பாளிகளாகவும் இருக்கின்றனர். கடின உழைப்பு இல்லாமல் எந்த மாபெரும் கனவும் ஒருபோதும் நனவாக்கப்பட்டதில்லை.

ராபின் ஷர்மா.

Hard Work Quotes
கடின உழைப்பு

பிற கட்டுரைகள் (Other Tamil Inspirational Thoughts):

பிற காணொளிகள் (Other Videos):
Other Inspirational Thoughts In English:

Hard Work Quotes :

இந்த தினம் ஒரு தகவல் பற்றிய தங்களது கருத்துக்களை கீழே பதிவு செய்யவும். இது தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பின், தங்களது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்
0 Comments

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *