Covid-19 and its story | Tamil Thoughts

Covid-19 and its story


Image by enriquelopezgarre 

பூமித்தாய்தேடுகிறாள்…

அலைகளின்அழகேகரையில்விளையாடும்

பாதங்களைத்தட்டிச்செல்வதுதான்!

அடர்ந்தமரக்கிளைகளின்களிப்பே

அதன்நிழலில்நின்றுஉலாவும்மனிதனின்காட்சிதான்!

சிறுவர்களின்சீண்டுதலில்தோழமைகொண்ட

சிறுசெடிகள்தேடுகின்றதுதன்னைத்தட்டும்பந்துகளை…

தேவதைஊர்வலம்போல்தன்சிறப்பில்அழகாய்பூத்துநிற்கும்

மரங்கள்தேடுகிறதுதன்தினசரிரசிகரைகாணோமேஎன்று!

பூங்காக்களும்பழகிப்போனதுசெல்ஃபிக்கு!

நெடுஞ்சாலைபயணம், தட்டிச்செல்லும்இளங்காற்று

தனிமையாய்உலாவருகிறது!

ஆற்றங்கரைகளும்நொடிந்தபோனது – ஆம்

நீர்கொண்டகாலம்மகளிரின்கூட்டம் – வலையோசையோடு

ஆடைகள்துவைக்கின்றஓசை!

தண்ணீரோடு,  தனக்குத்தெரிந்தஅத்தனைசாகசத்தையும்

செய்துகாட்டும்இளைஞர்கூட்டம்!

வறண்டகாலத்திலும்மறக்காமல்தஞ்சம்கொள்ளும்

மனிதன்ஆடுமாடுகளோடு!  

யாரும்வரவில்லையே…

ஓசைகள்பலநூறுவந்தபோதும்

தன்குரலுக்குநிகருண்டோஎன்றுபோட்டிக்கொள்ளும்

காக்கைகூடவெறித்துக்கிடக்கும்தெருவில்கவலையாய்!

வேலைப்பளுவின்இடைவெளியில்ஜன்னலின்பார்வையில்

சீண்டுதலாய்சிறகடித்துதன்சுதந்திரவாழ்வைச்சுட்டிக்காட்டும்

பறவைகள்கூடஏதோபுரிந்தார்போல்மௌனமாய்!

தாயேஉன்சீற்றம்முறைதான்…

முறையாகவீட்டைஅலங்கரித்து,சுகாதாரமானஉணவுகொடுத்து

அழகாய்ஆடையுடுத்தப்பட்டு ,விளையாடப்பொம்மைகளும்தந்து

விருப்பம்போல்விளையாடுஎன்றபின்பும்,

அவ்வப்போதுஅறிவுறுத்திக்கொண்டேஇருப்பாய்

எதையும்வீணாக்காதே  ,அசுத்தமாக்கிவிடாதே

நண்பர்களோடுசண்டைக்கொள்ளாதே… 

அமைதியாய்முறையாய்விளையாடுஎன்று! – ஆனால்

அடங்கமறுத்தகுழந்தைகளுக்குப்பலனோ

அத்தனையும்பறிக்கப்படும், செய்ததவறுமறக்காமல்இருக்க

பதமும்பார்க்கப்படும். மிஞ்சியதுஎன்னவோ

சுவற்றுமுக்குதான்- கண்ணீரோடு

வெளிக்காட்டமுடியாதவேதனையும், தனிமையும்குமரிக்கொண்டு.   

காலம்கனிய, குழந்தையும்தவற்றைப்புரிந்துகொள்ள

கட்டியணைத்தால்தாய்.

மீண்டும்அமர்த்தினால்அத்தனையும்கொடுத்து.

தாயேபுரிந்துகொண்டோம்! நாங்களும்!

காத்திருக்கிறோம் …

உன்அழைப்பிற்கு!

வேண்டியஅனைத்தும்நான்குசுவருக்குள் – ஏன்

கையளவுகைப்பேசியில்கொண்டுவந்தபோதும்

அறிந்தோம்!

இவைஅனைத்தும்சலித்துவிடும்

உன்பிரம்மாண்டத்திற்குமுன்பு!

பட்டியலிட்டஆசைகளும்கையளவுக்குசுறுங்கிவிட்டது

வயிற்றுப்பசிக்குஉண்டால்போதும்அதுவும்

ஆரோக்கியஉணவு – பக்குவம்வந்தது

ஆடம்பரதேவைகள்எட்டிப்பார்க்கக்கூடவெட்கம்கொள்கிறது

பட்டணத்தார்சுகாதாரம்தேடிகிராமத்தில்

வேண்டியநேரம்கிடைத்தும்பேசாமல்அமைதியாய் – ஆம்

கருவிகளோடுவாழ்ந்துமறந்துவிட்டகலை

மனிதர்களோடுஉரையாடல்!!

ஆனால்ஒன்றுமட்டும்உண்மை

இனிவரும்தலைமுறையில்நல்லதொருமாற்றம்வரும்!!!

இறைவா!

பூமித்தாயும்தேடுகிறாள்…

இனியும்வேண்டாம்தண்டனை

உன்அருளால்இவ்வேதனைகள்ஒடுங்கட்டும்!

நாளைவிடியல்நல்லதாய்இருக்கட்டும்!!!

By

Krishna Priya Mylswamy

04-04-2020  9:30 AM


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *