About Kamarajar - மாமனிதன்in Tamil | Tamil Thoughts

About Kamarajar – மாமனிதன்


மாமனிதன்

About Kamarajar : 

  • 2 முறை இந்திய பிரதமர்களை உருவாக்கியவர்
  • 4 முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
  • 5 ஆண்டுகள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்.
  • 5 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்
  • 9 ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் முதல்வர்
  • 9 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை
  • 12 ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர்

கடைசியாக அவரிடம் இருந்தது 67 ரூபாய் மற்றும் 10 கதர் வேட்டி-சட்டைகள்

– கருப்பு காந்தி காமராஜர்.

About Kamarajar
மாமனிதன்
பிற கட்டுரைகள் (Other Tamil Inspirational Thoughts):
பிற காணொளிகள் (Other Videos):
About Kamarajar : 

இந்த தினம் ஒரு தகவல் பற்றிய தங்களது கருத்துக்களை கீழே பதிவு செய்யவும். இது தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பின், தங்களது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *