நல்ல நண்பர்கள் Good Friends - தினம் ஒரு தகவல் | Tamil Thoughts

நல்ல நண்பர்கள் Good Friends – தினம் ஒரு தகவல்


தினம் ஒரு தகவல் – நல்ல நண்பர்கள் (Good Friends)

உங்களது நற்பெயரைக் காக்க விரும்பினால்

நல்லவர்களோடு சோ்ந்து இருங்கள்.

ஏனென்றால் “கெட்டவர்களோடு இருப்பதைவிடத் தனியாக” இருப்பது மேல்.

ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்

 

நல்ல நண்பர்கள் Good Friends
Good Friends

நல்ல நண்பர்கள் Good Friends:

இந்த தினம் ஒரு தகவல் நல்ல நண்பர்கள் பற்றிய மேற்கோள் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் முன்னாள் அமொிக்க ஜனாதிபதி என்பவரின் கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளது.
பிற கட்டுரைகள்:
தன்னம்பிக்கை – Self-Confidence

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *